top of page

Privacyverklaring

Privacyverklaring van:

Retro Design Gallery

Mariastraat 34

5912CD Venlo

Kvk: 12037071

 

Retro Design Gallery verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens in principe niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons bedrijf en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Retro Design Gallery verwerkt persoons gegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt wegens aankoop of informatieaanvraag en daarmee gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

-Voor- en achternaam

-Geslacht

-Geboortedatum

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Retro Design Gallery verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

 

Waarom we uw gegevens nodig hebben

Retro Design Gallery verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

-verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder en hiervoor vragen wij uw toestemming

-contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, dit kan voortvloeien uit het afsluiten van een overeenkomst of de intentie daartoe of omdat wij dit wettelijk verplicht zijn.

-u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, ook dit kan voortvloeien uit een overeenkomst die wij met u afgesloten hebben, de intentie daartoe bestaat of omdat wij dit wettelijk verplicht zijn.

Retro Design Gallery verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Retro Design Gallery zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. In principe betekent dit dat wij uw gegevens voor marketingdoeleinden alleen bewaren met uw toestemming; u kunt die toestemming te allen tijde intrekken waarna wij uw gegevens direct verwijderen. Geeft u die toestemming niet dan worden uw gegevens na een jaar na de laatste transactie verwijdert, behoudens de gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren, zoals 7 jaar voor de Belastingdienst.

 

Delen met anderen

Retro Design Gallery verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Retro Design Gallery blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, de verwerking ervan tijdelijk stop te zetten of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering op ieder moment sturen naar info@retrodesignvenlo.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen om  een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie svp uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming tegen misbruik. Retro Design Gallery zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Retro Design Gallery neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op. Onze contactgegevens treft u hierboven aan. Bovendien heeft u het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag

 

Gebruik van Cookies

Retro Design Gallery gebruikt uitsluitend geanonimiseerde functionele en analytische cookies die wij niet kunnen herleiden naar de gebruiker. Uw IP adres is voor ons niet herkenbaar bewerkt.

 

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 26-07-2023

bottom of page